ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อันตรายห้ามกินเด็ดขาดมีอะไรบ้าง?

Bio - Flax - Plus - Giffarinepic

addition nutrient supplement

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ออกมาเปิดเผยรายชื่ออาหารเสริมที่ห้ามกินเด็ดขาด ซึ่งมีการร้องเรียนให้ถอดถอนผลิตภัณฑ์อย่างเร่งด่วน แต่ยังมีวางขายอยู่บนตลาดออนไลน์อยู่ จากการสุ่มตรวจทั้ง 16 ตัวอย่าง จึงพบว่ามีไซบูทรามีนและฟลูออกซิทีน ซึ่งเป็นสารต้องห้าม วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แสดงผลการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 16 ตัวอย่าง และพบว่า 6 ตัวอย่าง มีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนกับฟลูออกซิทีน ซึ่งห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกอบด้วย

  1. AIKA รุ่นผลิต 21/11/2017 มีส่วนผสมของ ไซบูทรามีน กับฟลูออกซิทีน
  2. MINIMAL มีส่วนผสมของ ไซบูทรามีน
  3. S – Line มีส่วนผสมของ ไซบูทรามีน
  4. LYN รุ่นผลิต 10-01-2561 มีส่วนผสมของ ไซบูทรามีน
  5. L-Fin by Luk-Sam-Rong รุ่นผลิต 1/7/60 มีส่วนผสมของ ไซบูทรามีน
  6. Kalo มีส่วนผสมของ ฟลูออกซิทีน

นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าผลิตภัณฑ์ AIKA, L-Fin , Kalo นั้น มีชื่อผู้รับอนุญาตคนเดียวกัน

ทั้งนี้ สารไซบูทรามีน เป็นยาต้านอาการซึมเศร้า แต่ถูกถอดออกจากตลาด สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ , ยุโรป รวมทั้งในอีกหลายประเทศ เนื่องจากตัวยาดังกล่าวมีความเสี่ยงสูง ในการทำให้หัวใจเต้นเร็ว , ความดันโลหิตสูง , เสี่ยงต่อการทำให้หัวใจขาดเลือด จนนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และปัจจุบันในประเทศไทย ห้ามนำเข้ายาดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มาตรา 72(5) ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 1 ปี , ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทางด้าน ฟลูออกซิทีน เป็นยาใช้รักษาโรคซึมเศร้า , โรคย้ำคิดย้ำทำ , โรคหิวไม่หาย โดยจัดเป็นยาแผนปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในประเภทยาอันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย ตรวจพบไซบูทรามีนและฟลูออกซิทีนในส่วนผสม จัดว่าเป็นอาหารอันตราย ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ผู้จำหน่ายต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี , ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้อาจเข้าข่ายอาหารปลอมอีกหนึ่งกระทง ถ้าหากมีการฉลากเพื่อล่อลวงให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ไปถึง 10 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องให้ร้านขายอาหารเสริมเหล่านี้ นำสินค้าออกจากระบบทันที เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ Lyn ที่ทาง อย. ได้ประกาศว่าเป็นอาหารอันตรายพร้อมยกเลิกเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้ว และผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ยังเป็นสาเหตุใหญ่ที่ให้มีผู้เสียชีวิตถึง 4 รายด้วยกัน ทั้งนี้ก่อนที่ประชาชนจะเลือกบริโภคอาหารเสริมใดๆก็ตามควรตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาหารอันตรายเหล่านี้