ยาบำรุงร่างกายคลายกล้ามเนื้อ

musclepic

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจากการที่มีอิริยาบถผิดท่าทางไปส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดการยึดตัว หดเกร็ง หรือเปลี่ยนรูปจนเกิดอาการปวดตามร่างกายในส่วนต่างๆ ยาคลายกล้ามเนื้อส่วนมากแล้วจะเป็นได้ทั้งประเภทยาใช้ภายนอกคือยาทากับยาใช้ภายในคือยากิน ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้ทั้ง 2 แบบควบคู่กันไป แต่สำหรับยาที่จะใช้บำรุงร่างกายเกี่ยวกับอาการคลายกล้ามเนื้อนั้นการเลือกทานยาจะช่วยให้เป็นการบำรุงร่างกายที่ดีมากกว่าและยาคลายกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมเหล่านี้

Painmusclepicnew

ยาบำรุงร่างกายสำหรับการคลายกล้ามเนื้อ

  1. Norgesic – เป็นยาที่มีส่วนผสมของ Orphenadrine กับ Paracetarmol ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการที่กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งตัวมาก เกิดการหดเกร็งของตัวกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ ปวดระดู แต่ถ้าทานยาชนิดนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการซึม มึนงง ง่วงนอน คลื่นไส้ ซึ่งควรปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด
  2. Mydocalm – เป็นกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Tolperisone มีขนาด 50 มิลลิกรม จะออกฤทธิ์กับระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ไม่ควรใช้ยาประเภทนี้ร่วมกับกลุ่มยาประเภท NSAIDs คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะหรือมีอาการเลือดออกบริเวณทางเดินอาหารก็ไม่ควรเลือกใช้โดยเด็ดขาด
  3. Carisoprodol – หรืออาจจะอยู่ในชื่ออื่นๆ ได้ อาทิ Somagin, Muscelax, Cenpadol, Caritasone, Cariso-co, Carisoma compound จะช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและบริเวณข้อที่มาจากการหดเกร็งกล้ามเนื้อชนิดเฉียบพลัน ต้องใช้ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ห้ามใช้ยาประเภทนี้โดยเด็ดขาด แต่ถ้าหากมีอาการแพ้ อาทิ ผื่นขึ้น หน้าบวม ริมฝีปากบวม ต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบในทันที
  4. Methocarbamol – มีชื่ออื่นๆ ที่ใช้ในวงการยา อาทิ Robaxin, Myomethou, rezlaxon เป็นต้น เป็นยาที่มีขนาด 500 มิลลกรัมต่อเม็ด ช่วยแกอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดหลัง เคล็ดขัดยอก แต่การทานยาประเภทนี้อาจมีผลข้างเคียงได้ อาทิ ตาพร่ามัว มึนงง มองเห็นภาพซ้อน ปวดศีรษะ ง่วงนอน บางคนที่เป็นหนักมากจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้ รว่มด้วย

Orphenadrine – มีชื่อในทางการค้าว่า Norflex ยาเม็ดที่ใช้บรรเทาอาการปวด เคล็ด ตึงของกล้ามเนื้อ บางคนใช้รักษาตะคริวที่ขาตอนกลางคืน เป็นยาที่ต้องใช้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดมาก มีผลข้างเคียงเรื่องการง่วงซึม พยายามงดดื่มแอลกอฮอล์หากจำเป็นต้องใช้ยาประเภทนี้ แต่ถ้าหากทานยาประเภทนี้แล้วมีอาการใจเต้นเร็ว กระวนกระวาย สับสน ลมพิษ ปากแห้ง ปัสสาวะลำบาก มวลในท้อง หรือมีอาการบวมบริเวณใบหน้าควรรีบไปพบแพทย์ในทันทีเพราะนั่นอาจหมายถึงอาการแพ้ยาที่สามารถพบเจอได้กันทุกคนขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีอาการในลักษณะอย่างไร