ยาบำรุงร่างกายผ่อนคลายสมอง

royaljellypic

สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในโลกปัจจุบันนี้ก็คือคนเรามีความเครียดกันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งหลาย อาจด้วยวิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนมากทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตจำเป็นต้องคิด ต้องใช้สมองตลอดเวลา ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมรอบข้างที่ส่งผลให้เกิดความเครียดโดยที่คนเราไม่รู้ตัว อาทิ การจราจรที่ติดขัด การเดินทางที่ต้องเบียดเสียดผู้คนจำนวนมาก การที่คนเราต้องเจอเรื่องราวแบบนี้เป็นประจำทำให้เกิดความเครียดสะสมในร่างกายจนบางคนต้องหันมาพึ่งยาเพื่อใช้ในการรักษาอาการเครียดเหล่านี้ก็มี ซึ่งยาที่ใช้ในการรักษาอาการเครียดก็มีหลายแบบและวิตามินก็เป็นตัวช่วยชั้นดีในการเป็นยาผ่อนคลายสมอง

ยาที่ใช้บำรุงร่างกายช่วยผ่อนคลายสมอง

จริงๆ แล้วต้องทำความเข้าใจก่อนว่ายาเหล่านี้ส่วนมากจะต้องใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียดจนทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบประสาทของตนเอง หรือบางครั้งอาจมีอาการของโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทบวกเพิ่มเข้าไปด้วย อาทิ โรควิตกกังวล, โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา บางคนก็เรียกยาประเภทนี้ว่า ยาคลายเครียด ปกคิแล้วยาคลายเครียดก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  1. ชนิดออกฤทธิ์แรง – เป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงกับร่างกายทำให้ร่างกายและสมองเกิดการซึมจนสามารถหลับได้ อาทิ ยา Phenothiazines เป็นยาที่มักใช้กับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการประสาทหลอน จำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ หากใช้ยาเหล่านี้เป็นเวลานานจะทำให้เกิดการต้านยาและส่งผลข้างเคียงได้
  2. ชนิดออกฤทธิ์อ่อน – หรือบางคนก็เรียกว่า ยาคลายวิตกกังวล เป็นยาที่จะช่วยออกฤทธิ์ต่อต้านอาการวิตกกังวล ความเครียด ช่วยให้สมองเกิดความผ่อนคลาย อารมณ์ดีขึ้น นอนหลับง่ายขึ้น แต่หากใช้ยาประเภทนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงอาจก่อให้เกิดการเสพติดได้

การใช้วิตามินคลายเครียด

สำหรับบางคนที่ไม่ต้องการทานยาคลายเครียดก็มักจะเลือกทานวิตามินเพื่อช่วยให้อาการเครียดลดลง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนิยมทานวิตามิน บี รวม นอกจากนี้ก็ยังมีแร่ธาตุอื่นๆ อีกที่ช่วยให้สมองเกิดการคลายเครียดได้ วิตามินประเภทอื่นเองก็สามารถช่วยแก้อาการเครียดได้ดีเหมือนกัน อาทิ วิตามินบี 1, บี 3, บี 5, บี 6, บี 12, ซี, อี, ซิงค์, กรดโฟลิก, แมกนีเซียม, แมงกานีส, แคลเซียม, ไทโรซีน, ทริปโตเฟน และ ฟีนีลอะนาลีน การทานวิตามินต่างๆ จะช่วยให้ลดอาการคลายเครียด คลายความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่มีอาการเหล่านี้อยู่